Privacyverklaring AVG

MoMo Fotografie, gevestigd aan Sparrendaal 4, 3452 LJ Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.momofotografie.nl
Sparrendaal 4
3452 LJ Vleuten
0655303719

N. van de Kraats-Reurings is de Functionaris Gegevensbescherming van MoMo Fotografie. Zij is te bereiken via info@momofotografie.nl of 0655303719.

Persoonsgegevens die MoMo Fotografie verwerkt

MoMo Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die MoMo Fotografie verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MoMo Fotografie verwerkt

MoMo Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@momofotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag MoMo Fotografie persoonsgegevens verwerkt

MoMo Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om per email of telefonisch contact te hebben over mijn diensverlening
 • Om thuisreportages te doen
 • Om jouw betaling af te handelen
 • Om fotoproducten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

MoMo Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik, de eigenaar van MoMo Fotografie) tussen zit.

MoMo Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Gmail: via Gmail verkrijg ik je naam en e-mailadres. Soms ook je adres en telefoonnummer.
 • Factuursturen.nl: Via factuursturen.nl maak ik offertes en facturen. Ik gebruik hiervoor je naam en e-mailadres. Soms ook je adres en telefoonnummer.
 • WeTransfer: Via Wetransfer verstuur ik de foto’s die in opdracht van jou zijn gemaakt.
 • WordPress: De website van MoMo Fotografie is gemaakt met WordPress. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op de website van MoMo Fotografie. Bij het tekenen van de offerte kan je aangeven of je hiervoor toestemming geeft. Je kan altijd terugkomen op je beslissing.
 • Facebook en Instagram: Ook via Facebook en Instagram kunnen foto’s gedeeld worden indien je toestemming geeft via het formulier voor het tekenen van de offerte. Je kan altijd terugkomen op je beslissing.

Hoe lang MoMo Fotografie persoonsgegevens bewaart

 • Contactgegevens: MoMo Fotografie bewaart je contactgegegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.momofotografie.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

MoMo Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MoMo Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MoMo Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die MoMo Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan MoMo Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MoMo Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@momofotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MoMo Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe MoMo Fotografie persoonsgegevens beveiligt

MoMo Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@momofotografie.nl.